Read, Record and ShareClose
  • Agar Ek Arya Akela Hai Toh Usse Sawayam Adhyayan Karna Chahiye. Agar Do Ho Toh Unhe Paraspar Prashnottar Karna Chahiye Aur Agar Ek Se Jyada Ho Toh Unhe Satsang Karna Chahiye Aur Vedo Ke Adhyaya Padne Chahiye—-Guru happy Ravidas jayanti
  • Click on Mic to record